Disclaimer

Doelstelling

Vakantiehuizengidswil enerzijds een mogelijkheid bieden aan mensen om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen omtrent vakantiehuizen. Anderzijds bieden we aan uitbaters van vakantiehuizen de gelegenheid om zelf hun woning op internet te adverteren.
Kwalitatieve informatie

Vakantiehuizengids doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking gesteld wordt zo betrouwbaar mogelijk is. Niettegenstaande beidt zij geen enkele garantie op de objectiviteit en de juistheid van de vakantiewoningen, hier zijn de eigenaren zelf voor verantwoordelijk. Foute gegevens kunnen steeds gemeld worden via jurgen@vakantiehuizengids.com
Vakantiehuizengids kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of tekortkomingen aan woningen aangebracht door huurders van de wonigen Vakantiehuizengids kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of tekortkomingen aan woningen aangebracht door verhuurders van de wonigen
Eigendom van de accomodatiegegevens

Vakantiehuizengids kan alle gegevens die in de database ingevoerd worden op elk moment wijzigen of verwijderen. De woninggegevens blijven eigendom van www.vakantiehuizengids.com voor de duur dat ze in de database aanwezig zijn. Ze kunnen dan ook voor alle doeleinden gebruikt worden binnen de context van vakantiehuizengids. De woninggegevens zullen zowieso beschikbaar zijn via de website en kunnen daarnaast eventueel ook gepubliceerd worden in een brochure of op een CD-rom. De gegevens zullen echter nooit doorgegeven worden aan derden zonder de expliciete toestemming van de eigenaar.
Privacy en persoongegevens

Vakantiehuizengids is eigenaar en blijft in het bezit van de persoonsgegevens van medewerkers en adverteerders
en zal deze gegevens nooit doorgegeven aan derden tenzij expliciete toestemming verleend werd. Daarnaast zullen deze gegevens nooit gepubliceerd worden op de site of elders. Adverteerders kunnen op elk moment hun persoonsgegevens aanpassen. Persoonsgegevens van adverteerders kunnen wel vrijgegeven worden aan bevoegde instanties indien er sprake is van misbruik van de faciliteiten van vakantiehuizengids

Legal Disclaimer

Information Not Warranted or Guaranteed:
The official Vakantiehuizen gids website and all pages linked to it or from it, are PROVIDED ON AN "AS IS, AS AVAILABLE" BASIS. Vakantiehuizen gids MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY INFORMATION OR USE OF INFORMATION CONTAINED IN THE WEBSITE, OR LINKED FROM IT OR TO IT.

Vakantiehuizen gids does not warrant or guarantee the accuracy, adequacy, quality, currentness, completeness, or suitability of any information for any purpose; that any information will be free of infection from viruses, worms, Trojan horses or other destructive contamination; that the information presented will not be objectionable to some individuals or that this service will remain uninterrupted.

No Liability:
Vakantiehuizen gids, its agents or employees shall not be held liable to anyone for any errors, omissions or inaccuracies under any circumstances. The entire risk for utilizing the information contained on this site or linked to this site rests solely with the users of this site.


Zoek vakantiehuizen van andere aanbieders

//